لیست قیمت دستگاه فلزیاب و گنج یاب شرکت IKPV

به روز شده تا اردیبهشت ماه 1403

قیمت دستگاه فلزیاب یکی از فاکتور های بسیار مهم و تاثیر گذار قبل از خرید دستگاه می باشد و عواملی مانند عمق نفوذ در خاک، ثبات در محیط های کاوش گوناگون، قابلیت بالانس دستی و اتوماتیک، کیفیت و کارایی، قدرت تفکیک، شرکت سازنده و … در تعیین قیمت یک دستگاه فلزیاب تاثیر مستقیم دارند. تمامی دستگاه های زیر تولید شرکت IKPV هستند و با یک سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش و همچنین با تست در خاک چند لایه و صخره در حضور مشتری به فروش می رسند.

جهت راحتی کاوشگران عزیز لیست قیمت دستگاه فلزیاب ، گنج یاب و طلایاب را به صورت تفکیک شده و به روز تا اردیبهشت ماه 1403 قرار داده ایم و در صورت هرگونه تغییر این صفحه به روز میشود. برای استفاده بهینه از لیست قیمت‌ها، باید به نکات مثل تاریخ اعتبار لیست، اطلاعات جزئی محصولات و شرایط فروش نیز توجه کنید.

نامقیمت تکنولوژی ساختعمق
Schneider Series1,056,000,000بوقی پالسی تصویری -آنتن راداری-اسکنر تصویری مگنتومتر-اسکنر موبایلی- سوپر سنسور- یون یابعمق کاوش مگنومتر بالای 20 متر، عمق کاوش لوپ 12 متر ، عمق کاوش آنتن 35 متر ، شعاع 3000 متر
LEOPARD 16000768,000,000اسکنر تصویری مگنتومتربالای 20 متر
IKPV BEST PROFESSIONAL744,000,000بوقی پالسی -آنتن راداری-اسکنر تصویری مگنتومتر- سوپر سنسور- یون یابعمق بوق : 10 متر - عمق آنتن 22 متر شعاع : 2000 متر اسکنر: 18 متر - سوپر سنسور 6 متر
Hoxne Pro 2468,000,000بوقی پالسی -آنتن راداری-اسکنر تصویری مگنتومتر- یون یاب+سوپرسنسورعمق بوق : 10 متر - عمق آنتن 25 متر شعاع : 2000 متر اسکنر: 16 متر
Hoxne Pro372,000,000بوقی پالسی -آنتن راداری-اسکنر تصویری مگنتومتر- یون یابعمق بوق : 10 متر - عمق آنتن 25 متر شعاع : 2000 متر اسکنر: 16 متر
IKPV PRO372,000,000بوقی پالسی -آنتن راداری-اسکنر تصویری مگنتومتر- سوپر سنسور- یون یابعمق بوق : 8 متر - عمق آنتن 20 متر شعاع : 2000 متر اسکنر: 14 متر
TACHAR T16 Plus372,000,000بوقی پالسی تصویری - آنتن راداری-اسکنر مگنومتر - یون یاب+ سوپرسنسورعمق بوق : 8 متر - عمق آنتن 16 متر شعاع : 1000 متر اسکنر :16متر
TACHAR T16336,000,000بوقی پالسی تصویری - آنتن راداری-اسکنر مگنومتر - یون یابعمق بوق : 8 متر - عمق آنتن 16 متر شعاع : 1000 متر اسکنر :16متر
LEOPARD 8000324,000,000اسکنر تصویری مگنتومترعمق : 16 متر
KOMATSU A-U-16 Plus300,000,000اسکنر تصویری مگنتومتر+ سوپر سنسورعمق : 16 متر
HOXNE PLUS 2276,000,000بوقی پالسی -آنتن راداری-اسکنر تصویری مگنتومتر- یون یاب+سوپرسنسورعمق بوق : 10 متر - عمق آنتن 10 متر شعاع : 2000 متر اسکنر: 12 متر
KOMATSU A-U-16276,000,000اسکنر تصویری مگنتومترعمق : 16 متر
HOXNE PLUS 240,000,000بوقی پالسی -آنتن راداری-اسکنر تصویری مگنتومتر- یون یابعمق بوق : 10 متر - عمق آنتن 10 متر شعاع : 2000 متر اسکنر: 12 متر
KOMATSU A-U-8 Plus216,000,000اسکنر تصویری مگنتومتر+ سوپرسنسورعمق : 12 متر - سوپرسنسور 5 متر
TACHAR T8 Plus216,000,000بوقی پالسی تصویری - آنتن راداری-اسکنر مگنومتر - یون یاب + سوپرسنسورعمق بوق : 8 متر - عمق آنتن 16 متر شعاع : 1000 متر اسکنر :12متر
TESLA SCAN 777214,800,000بوقی پالسی تصویری-آنتن راداری-سوپرسنسور مگنتومتر-یون یابعمق بوق : 14 متر - عمق آنتن 20 متر شعاع : 2000 متر اسکنر: 14 متر
RICHEL M-160 Plus237,600,000اسکنر تصویری مگنتومتر+ سوپرسنسورعمق : 14 متر
AUR 370 Pro230,000,000بوقی پالسی-آنتن راداری - اسکنر تصویری مگنتومتر- سوپرسنسورعمق بوق : 8 متر - عمق آنتن 12 متر شعاع : 1200 متر اسکنر :14 متر
KOMATSU A-U-8187,200,000اسکنر تصویری مگنتومترعمق : 12 متر
RICHEL M-160180,000,000اسکنر تصویری مگنتومترعمق : 14 متر
TACHAR T8180,000,000بوقی پالسی تصویری - آنتن راداری-اسکنر مگنومتر - یون یابعمق بوق : 8 متر - عمق آنتن 16 متر شعاع : 1000 متر اسکنر :12متر
TESLA SCAN 352176,400,000بوقی پالسی تصویری-سوپرسنسور مگنتومتر-یون یابعمق : 12 متر
HOXNE 2164,400,000بوقی پالسی -آنتن راداری-اسکنر تصویری مگنتومتر- یون یاب + سوپرسنسورعمق بوق : 8 متر - عمق آنتن 16 متر شعاع : 1500 متر اسکنر :8 متر
AUR 370 Multi156,000,000بوقی پالسی-آنتن راداری - اسکنر تصویری مگنتومترعمق بوق : 8 متر - عمق آنتن 12 متر شعاع : 1200 متر اسکنر :14 متر
LEOPARD 4000153,600,000اسکنر تصویری مگنتومترعمق : 10 متر
KOMATSU A-U-4 Plus144,000,000اسکنر تصویری مگنتومتر+ سوپرسنسورعمق : 8 متر - سوپرسنسور 5 متر
TACHAR T4 Plus144,000,000نقطه زن (لوپی) - آنتن راداری-اسکنر مگنومتر - یون یاب+ سوپرسنسورعمق بوق : 8 متر - عمق آنتن 16 متر شعاع : 1000 متر اسکنر :8 متر
HOXNE140,000,000بوقی پالسی -آنتن راداری-اسکنر تصویری مگنتومتر- یون یابعمق بوق : 8 متر - عمق آنتن 16 متر شعاع : 1500 متر اسکنر :8 متر
RICHEL M-80 Plus120,000,000اسکنر تصویری مگنتومتر+سوپرسنسورعمق : 6 متر
KOMATSU A-U-4117,600,000اسکنر تصویری مگنتومترعمق : 8 متر
TACHAR T4114,000,000نقطه زن (لوپی) - آنتن راداری-اسکنر مگنومتر - یون یابعمق بوق : 8 متر - عمق آنتن 16 متر شعاع : 1000 متر اسکنر :8 متر
LEOPARD 2000110,400,000اسکنر تصویری مگنتومترعمق : 6 متر
AUR 370 PLUS S108,000,000بوقی پالسی-آنتن راداری - اسکنر تصویری مگنتومتر+ سوپرسنسورعمق بوق : 7 متر - عمق آنتن 10 متر شعاع : 1000 متر اسکنر :8 متر
TESLA SCAN 152108,000,000بوقی پالسی تصویریعمق لوپ : 12 متر
سوپر سنسور: 7 متر
HS366 PROFESSIONAL99,600,000بوقی (پالسی) - آنتن راداری - اسکنر - یون یابعمق بوق : 8 متر - عمق آنتن 22 متر شعاع : 2000 متر اسکنر :8 متر
RICHEL M-8096,000,000اسکنر تصویری مگنتومترعمق : 6 متر
AUR 370 PLUS84,000,000بوقی پالسی-آنتن راداری - اسکنر تصویری مگنتومتر-عمق بوق : 7 متر - عمق آنتن 10 متر شعاع : 1000 متر اسکنر :8 متر
HUYGENS SUPER SENSOR84,000,000سوپر سنسور مگنتومتر تصویری عمق : 7 متر
TACHAR T184,000,000بوقی پالسی تصویری -آنتن راداری - سوپر سنسور مگنتومتر-یون یابعمق بوق : 7 متر - عمق آنتن 16 متر شعاع : 1000 متر اسکنر :7 متر
apex m-1 Plus81,600,000بوقی پالسی + سوپر سنسورحداکثر عمق لوپ : 10 متر - عمق اسکنر 5متر
KOMATSU A-U-2 Plus81,600,000 اسکنر تصویری مگنتومتر+ سوپرسنسورعمق : 4 متر
HS36680,400,000آنتن راداری - اسکنر - یون یاب عمق آنتن 22 متر شعاع : 2000 متر اسکنر :8 متر
AUR 370 S78,000,000بوقی پالسی-آنتن راداری - اسکنر تصویری مگنتومتر- سوپرسنسورعمق بوق : 6 متر - عمق آنتن 8 دمتر شعاع : 700متر اسکنر :6 متر
ANTARES Plus72,000,000بوقی پالسی + سوپرسنسورعمق : 10 متر + عمق اسکن 5 متر
LEOPARD 100072,000,000 اسکنر تصویری مگنتومترعمق : 4 متر
MobiFuture(T)72,000,000اسکنر موبایلی مگنتومترعمق : 6 متر
ZICCO X2 Plus68,400,000آنتن راداری ( فرکانسی ) + سوپر سنسور عمق: 30 متر شعاع : 3000متر - عمق اسکنر 5 متر
AJM 13300 Plus64,800,000بوقی- پالسی- آنتن راداری- سوپرسنسورعمق بوق : 6 متر - عمق آنتن 8متر شعاع : 800متر - عمق اسکن 5 متر
ANTARES IMAGING62,400,000بوقی پالسی-تصویریعمق : 10 متر
RICHEL M-40 Plus60,000,000 اسکنر تصویری مگنتومتر + سوپرسنسورعمق : 6 متر
apex m-158,800,000بوقی پالسیحداکثر عمق : 10 متر
AJM BUGLE Plus56,600,000بوقی پالسی + سوپرسنسور بوگلعمق لوپ : 6 متر - عمق اسکن : 5 متر
KOMATSU A-U-255,200,000 اسکنر تصویری مگنتومترعمق : 4 متر
MobiFuture(s)55,200,000اسکنر موبایلیعمق : 5 متر
AUR 37054,700,000بوقی پالسی-آنتن راداری - اسکنر تصویری مگنتومترعمق بوق : 6 متر - عمق آنتن 8 دمتر شعاع : 700متر اسکنر :6 متر
DMF-Y Plus54,000,000آنتن راداری دو نفره ( فرکانسی ) + سوپرسنسورعمق : 15 متر - شعاع : 1500 متر
ZICCO X1 Plus54,000,000آنتن راداری ( فرکانسی ) + سوپرسنسورعمق آنتن 20 متر شعاع : 2000متر عمق اسکن 5 متر
ANTARES48,000,000بوقی پالسیعمق : 10 متر
RICHEL M-4048,000,000 اسکنر تصویری مگنتومترعمق : 6 متر
TORNADO Plus48,000,000بوقی + سوپرسنسورعمق لوپ : 3.5 متر - عمق اسکن 5 متر
AJM IMAGING PAT49,400,000بوقی - آنتن راداری – تصویری عمق : 8 متر - عمق آنتن 10 متر شعاع : 1000متر
ZICCO X245,600,000آنتن راداری ( فرکانسی ) عمق: 30 متر شعاع : 3000متر
apex m-342,000,000بوقی پالسیعمق : 3 متر
GOLDEN WIN Plus40,200,000آنتن راداری ( فرکانسی ) + سوپرسنسورعمق : 9 متر - شعاع : 700متر
PV IMAGING41,600,000بوقی- تصویری - آنتن راداریعمق : 7 متر - عمق آنتن : 7 متر شعاع : 700 متر
AJM BUGLE30,000,000بوقی پالسیعمق : 6 متر
AUTOCRAT Plus36,000,000آنتن راداری ( فرکانسی )+سوپرسنسورعمق : 5 متر - شعاع : 500متر-عمق اسکن 5 متر
DERAK 102 Plus36,000,000بوقی – آنتن راداری + سوپرسنسورعمق بوق : 2 متر - عمق آنتن 2 متر شعاع : 700متر - عمق اسکن 5متر
IKSON36,000,000یون یاب + سوپرسنسورعمق اسکنر 5 متر
MobiFuture(R)36,000,000اسکنر موبایلی مگنتومترعمق : 4 متر
AJM 1330036,400,000بوقی- پالسی- آنتن راداریعمق بوق : 6 متر - عمق آنتن 8متر شعاع : 800متر
RICHEL M-2033,600,000 اسکنر تصویری مگنتومترعمق : 3 متر
AJM IMAGING PT35,100,000بوقی- تصویریعمق : 6 متر
TOMAS-S-3 Plus32,400,000آنتن راداری -فرکانسی + سوپرسنسورعمق : 5 متر - شعاع : 500متر
ZICCO X131,320,000آنتن راداری ( فرکانسی )عمق آنتن 20 متر شعاع : 2000متر
DERAK 101 Plus31,200,000بوقی + سوپرسنسورعمق :2 متر - عمق اسکن 5 متر
MobiFuture(Q)31,000,000اسکنر موبایلی مگنتومترعمق : 3 متر
apex m-230,000,000بوقی پالسی عمق : 2 متر
DERAK 11030,000,000بوقی تصویری - آنتن راداریعمق : 2.5 متر - عمق آنتن 5 متر شعاع : 200متر
DERAK SUPER SENSOR28,200,000سوپر سنسور مگنتومتر تصویری عمق : 5 متر
DMF-Y25,200,000آنتن راداری دو نفره ( فرکانسی )عمق : 15 متر - شعاع : 1500 متر
RICHEL M-1023,760,000 اسکنر تصویری مگنتومترعمق : 2متر
DERAK 11621,600,000بوقی تصویریعمق : 2.5 متر
SNM21,000,000بوقی - آنتن راداریعمق بوق : 3 متر - عمق آنتن 4 متر شعاع : 500متر
TORNADO20,400,000بوقی عمق : 3.5 متر
DERAK 10219,920,000بوقی – آنتن راداری عمق بوق : 2 متر - عمق آنتن 2 متر شعاع : 700متر
MINI GPR19,560,000اسکنر تصویری عمق :3 متر
GOLDEN WIN16,800,000آنتن راداری ( فرکانسی )عمق : 9 متر - شعاع : 700متر
DERAK 10115,600,000بوقی عمق :2 متر
AUTOCRAT15,360,000آنتن راداری ( فرکانسی )عمق : 5 متر - شعاع : 500متر
PV 500013,200,000بوقی 2 متر
TOMAS-S-312,600,000آنتن راداری -فرکانسیعمق : 5 متر - شعاع : 500متر
PMR-IR211,400,000آنتن راداری - (جفت دسته )
TOMAS-S-210,200,000آنتن راداری-فرکانسیعمق : 4 متر - شعاع : 500متر
UN3 ION SENSOR10,200,000یون یاب
RPM-49,600,000شاقول آلومینیوم
TOMAS-S-19,000,000آنتن راداریعمق : 4 متر - شعاع : 500متر
RPM-38,400,000شاقول نقره ای
RPM-27,200,000شاقول طلایی
PMR-PLUS6,240,000آنتن راداری - دوقلو
ION SENSOR6,000,000یون یاب
PMR-IR16,000,000آنتن راداری - (تک دسته)
RPM-16,000,000شاقول فنری(روکش طلایی)

لیست قیمت دستگاه فلزیاب تا تاریخ 1403/03/30  معتبر است

 • قیمت لوپ ۵۵ بدون دسته  6 میلیون تومان

  قیمت لوپ ۲۵ بدون دسته  3,600,000 تومان

  دسته لوپ 3 میلیون تومان

  قیمت کابل یک در یک آماده 4,200,000 تومان

  قیمت لوپ ۵۵ با دسته  8,400,000 تومان

  قیمت لوپ ۲۵ با دسته  6 میلیون تومان

  قیمت سر آنتن تلسکپی : 600.000 تومان
  قیمت کیف کوچک : 300.000 تومان
  قیمت کیف بزرگ : 1,800,000 تومان

  قیمت سر آنتن تلسکپی : 600.000 تومان

جهت ارتباط با شرکت فلزیاب IKPV با شماره 09917579030 تماس بگیرید

 

اطلاعات کلی پیش از خرید دستگاه فلزیاب

اگر قصد خرید فلزیاب را داشته باشید حتماً به دنبال لیست قیمت فلزیاب به روز شده هستید تا با توجه به بودجه خود دستگاه مناسبی را انتخاب و بخرید. نکته قابل توجه در قیمت دستگاه فلزیاب این است که نمونه های خارجی دارای قیمتی به مراتب بیشتر از ارزش واقعی خود هستند و دلیل آن نیز ممنوعیت واردات، موانع قانونی نگهداری و به کارگیری در داخل ایران، نوسانات ارزی و هزینه های انبارداری میباشد.

به صورت کلی یک فلزیاب ایرانی دارای قیمتی پایین تر از یک نمونه مشابه خارجی می باشد اما متاسفانه بسیاری از افراد سودجو در این بازار اقدام به فروش دستگاه فلزیاب تقلبی خود تحت عنوان فلزیاب تصویری ، فلزیاب خارجی و … میکنند و سبب شده‌اند تا کاوشگران واقعی برای پیدا کردن یک دستگاه مناسب با مشکل روبرو شوند.

اگر قصد خرید فلزیاب را دارید بهتر است تا با افراد فعال در این زمینه که دارای تخصص و تجربه هستند مشورت نموده و خرید خود را از شرکت های معتبر و دارای مجوز های قانونی انجام دهید تا از خدمات پس از فروش و گارانتی محصول خود بهره مند شوید.

توجه داشته باشید که گران بودن یک دستگاه فلزیاب به معنای مناسب بودن آن برای انواع کاوش نیست و در بسیاری از موارد نیازی به استفاده از یک فلزیاب حرفه ای نمی باشد و با استفاده از یک فلزیاب معمولی پالسی میتوان به هدف رسید. پیشنهاد ما به افراد تازه وارد عرصه فلزیابی و گنج یابی این است که کار خود را با یک فلزیاب ارزان ‌قیمت شروع کرده و پس از کسب تجربه کافی اقدام به خرید بهترین فلزیاب متناسب با بودجه خود کنند.

یک لیست قیمت به روز میتواند شما را از سر درگمی نجات دهد!

برای استفاده بهینه از لیست قیمت‌ها، باید به نکات مثل تاریخ اعتبار لیست، اطلاعات جزئی محصولات و شرایط فروش نیز توجه کنید. یک لیست قیمت فلزیاب می‌تواند به چندین روش در انتخاب یک محصول به شما کمک کند:

مقایسه قیمت‌ها: با مشاهده اطلاعات قیمتی از محصولات مختلف و مقایسه آن‌ها، شما می‌توانید بر اساس بودجه خود بهترین گزینه را انتخاب کنید.

شناسایی بهتر گزینه‌ها: استفاده از لیست می‌تواند گزینه‌هایی که از نظر قیمت در رده بودجه شما هستند را مشخص کند و از این طریق، گزینه‌های نامناسب را حذف کند.

بررسی ارزش خرید: با داشتن قیمت و مشخصات فنی دستگاه فلزیاب، به راحتی می‌توانید تصمیم بگیرید که آیا ارزش محصول با قیمتش همخوانی دارد یا نه!

یافتن تخفیف‌ها و پیشنهادات: اغلب لیست قیمت‌ها شامل تخفیف‌ها و پیشنهادات خاصی هستند که می‌توانند به شما در صرفه‌جویی در هزینه‌ها کمک کنند.

برنامه‌ریزی مالی: با دانستن قیمت‌ها، می‌توانید بهتر برای خریدهای آینده برنامه‌ریزی کنید و حتی پس‌اندازی برای خرید آیتم‌های گران‌قیمت‌تر داشته باشید.

آگاهی از بازار: لیست قیمت‌ها به شما کمک می‌کند تا از نوسانات بازار و روندهای قیمتی مطلع شوید و بتوانید بر اساس اطلاعات به‌روز خرید کنید.

فلزیاب ایرانی یا خارجی؟ مساله این است!

اگر یک نظرسنجی از افرادی که در بازار به دنبال خرید فلزیاب هستند انجام شود،به نظر می رسد بخش قابل توجهی از آنها به خرید دستگاههای خارجی تمایل دارند و اگر دلیل آنرا بپرسید تقریبا پاسخ همه مشابه است: کفیت بالاتر و تنوع بیشتر. با گذشت دهه ها این عمل تبدیل به فرهنگی گشته است که همواره کالای خارجی را بر کالای تولید ایران ترجیح داده است و همچنان نگاه منفی به دستگاههای الکترونیکی داخلی وجود دارد.

عدم استقبال و استفاده نکردن از فلزیاب ایرانی فقط شامل مصرف کننده نمی شود، بلکه تولید کننده نیز وظایفی را بر عهده دارد. قیمت بالای محصول، نداشتن ثبات و قدرت تفکیک مناسب، پایین بودن کیفیت و عدم توانایی رقابت با دستگاههای خارجی، تقاضا را به سمت کالاهای خارجی سوق می دهد. مشکل جدی دیگری که هم اکنون در زمینه تولید و عرضه دستگاه گنج یاب در بازار خودنمایی می کند کپی برداری از محصولات خارجی میباشد،در همین ارتباط عده ای از تولید کنندگان داخلی به جای تلاش برای تولید و ارتقاء سطح کیفی محصول خود اقدام به جعل نام و نشان کالاهای خارجی میکنند و معتقد هستند که اگر محصولات آنها به اسم تولید داخلی عرضه شود تقاضایی را از سوی مصرف کننده ندارد. متاسفانه بسیاری از فلزیاب های تولید داخل از این نوع بوده و دستگاههای فلزیاب تقلبی تحت عنوان فلزیاب خارجی، امریکایی و … به فروش میروند که عملا کارایی و کیفیتی ندارند.

شرکت آی کا پی وی با داشتن بیش از دو دهه سابقه در امر خرید و فروش فلزیاب و همچنین ساخت دستگاه فلزیاب یکی از معتبرترین کمپانی های فعال در این صنعت می باشد. تمامی دستگاه های این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش بوده و با جنس خاک ایران بیشترین سازگاری را دارند. تمامی دستگاه ها پس از تست در حضور مشتری تحویل داده میشود.

Metal-Detector-PriceList

از مزایای خرید از شرکت IKPV می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • ۱ سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش برای تمامی محصولات
 • استفاده از به روزترین تکنولوژی های دنیا و صنعت الکترونیک برای تولید دستگاه ها
 • آپدیت و بهینه سازی های نرم افزاری و سخت افزاری متناسب با اقلیم و جنس خاک ایران
 • آموزش کار با فلزیاب به صورت رایگان
 • پوشش طیف وسیعی از دستگاه‌های فلزیاب همچون گنج یاب تصویری، گنج یاب پالسی، گنجیاب مکمل، گنج یاب نقطه زن و …
 • قیمت مقرون به صرفه و پایین تر از نمونه های مشابه خارجی
 • امکان خرید قسطی فلزیاب

تفاوت لیست قیمت فلزیاب ارائه شده توسط شرکت IKPV با سایر رقبا در این است که با طیف گسترده ای از قیمت ها روبه رو هستید و با توجه به بودجه خود می توانید دستگاه مورد نیاز را انتخاب و اقدام به خرید کنید.

فاکتور های تاثیر گذار بر قیمت دستگاه فلزیاب

قیمت دستگاه فلزیاب با توجه به تکنولوژی به کار رفته در آن، جنس و کیفیت قطعات، قابلیت ها و امکانات، برند تولید کننده و فاکتور های دیگری همچون گارانتی و خدمات پس از فروش تعیین می‌شود. تکنولوژی هایی همچون توانایی ارائه تصویر و لایو اسکن سبب افزایش قیمت این دستگاه ها میشوند و همیشه قیمت یک دستگاه فلزیاب تصویری از یک دستگاه فلزیاب بوقی بیشتر است و دلیل آن نیز استفاده از تکنولوژی تبدیل دیتا های دریافتی به تصاویر قابل فهم برای اپراتور میباشد. همچنین یک دستگاه فلزیاب با سیستم تفکیک قدرتمند دارای قیمتی بیشتر از یک دستگاه با سیستم تفکیک پر خطا است که تشخیص نوع و مکان هدف به درستی انجام نمیشود و سبب افزایش هزینه‌های کاوش و هدر رفتن وقت میشود. از دیگر عوامل تاثیر گذار میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 1. عمق تصویربرداری: یکی از عوامل اصلی در تعیین قیمت دستگاه‌های گنج‌یاب تصویری، عمق تصویربرداری آن است. دستگاه‌هایی که قادر به تصویربرداری به عمق‌های بیشتری از زیرسطح خاک هستند، معمولاً قیمت بالاتری دارند. این امکان باعث می‌شود تا اطلاعاتی از لایه‌های زیرین با دقت بیشتری به دست آید. باید توجه داشت که هرچه عمق بیشتر شود خطای تصاویر دریافتی هم ممکن است بیشتر شود.

 2. دقت تصویر: دستگاه‌های با دقت بالاتر در تصویربرداری، معمولاً هزینه تولید و توسعه بیشتری دارند. دقت تصویر مستقیماً به تشخیص اشیاء و ساختارهای زیرسطحی کمک می‌کند و از اهمیت بالایی برخوردار است. از عواملی که مستقیما بر دقت تصاویر دریافتی تاثیر دارند کیفیت و جنس سنسور های به کار رفته هستند.

 3. تکنولوژی تصویربرداری: استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته مانند رادار، سونار، لیزر و مغناطیسی می‌تواند به افزایش قیمت دستگاه‌ها منجر شود. تکنولوژی‌های جدیدتر عموماً دارای قابلیت‌ها و کارایی بیشتری هستند که در تعیین قیمت تأثیر دارد.

 4. عملکرد در شرایط مختلف: دستگاه‌هایی که در شرایط مختلفی مانند خاک‌های مرطوب، سخت یا نرم عملکرد خوبی دارند، معمولاً قیمت بالاتری دارند. این امکان باعث می‌شود دستگاه در محیط‌های چندگانه با کارایی بالا عمل کند. ثبات دستگاه در محیط های مختلف یکی از فاکتورهاییست که برای کاوشگران با تجربه از اهمیت بالایی برخوردار است.

 5. سرعت تصویربرداری: دستگاه‌هایی که قادر به تصویربرداری با سرعت بالا هستند، معمولاً به‌عنوان دستگاه‌های حرفه‌ای در نظر گرفته می‌شوند و این امر می‌تواند تأثیر قیمتی داشته باشد.برخی از مدل ها دارای قابلیت تصویر برداری زنده هستند که باعث افزایش قیمت تمام شده دستگاه میشود.

 6. نرم‌افزار و تجهیزات همراه: دستگاه‌های گنج‌یاب تصویری معمولاً با نرم‌افزارهای تحلیل داده و تجهیزات همراه عرضه می‌شوند. کیفیت نرم‌افزار و تجهیزات همراه نیز می‌تواند تأثیرگذار بر قیمت نهایی باشد. در حال حاضر بهترین نرم‌افزار آنالیز و تحلیل تصاویر دریافتی نرم افزار ویژوالایزر است که در پست های قبل آموزش کار با آن را ارائه کرده ایم. بسیاری از دستگاه ها با کویل های مختلف در سایز های مختلف و همچنین باطری های اضافه و هدفون های حرفه ای ارائه میشوند که همه این عوامل سبب افزایش قیمت نهایی دستگاه میشود.

 7. کمپانی سازنده و شناخته شدگی برند: دستگاه‌های تولید شده توسط برندهای معتبر و معروف اغلب قیمت بالاتری دارند. اعتماد به برند و شناخته شدگی در بازار می‌تواند در تعیین قیمت نقش داشته باشد. از بهترین برندهای بازار میتوان به Minelab ، OKM ، IKPV ، Garrett و … اشاره کرد.

 8. قابلیت‌های اضافی: دستگاه‌های دارای قابلیت‌های اضافی مانند اتصال به شبکه‌های اینترنت، امکان اشتراک‌گذاری داده‌ها و قابلیت‌های مختلف تحلیل داده می‌توانند قیمت را افزایش دهند.

 9. اندازه و وزن دستگاه: اندازه کوچکتر و وزن سبک‌تر دستگاه‌ها به معنای قابلیت‌های پیشرفته‌تر و ساختار سبک‌تر است، اما این عوامل نیز معمولاً قیمت را افزایش می‌دهند، زیرا فناوری‌های کوچک‌سازی و سبک‌سازی معمولاً هزینه تولید را افزایش می‌دهند.

انواع فلزیاب و تفاوت قیمت آنها

فلزیاب ها از لحاظ تخصصی دارای انواع مختلف و سیستم کارکرد های متفاوتی هستند. این سیستم ها عبارتند از :

 • Very low frequency
 • Pulse Induction
 • Beat-Frequency Oscillation

به صورت کلی فلزیاب های پالسی از قیمتی بیشتر نسبت به دو مدل دیگر برخوردارند و پس از آن سیستم های VLF قرار دارند و در اخر نیز دستگاه های BFO که با توجه به ماهیت و دامنه کاربردشان دارای کمترین قیمت در بین سه دسته اصلی فلزیاب ها هستند.

فلزیاب های Very low Frequency که به اختصار VLF نامیده و با نام Induction Balance نیز شناخته میشوند پر استفاده ترین فلزیاب هایی هستند که امروزه کاربرد دارند. در این دسته از فلزیاب ها از دو سیم پیچ متفاوت فرستنده (Transmitter coil) و گیرنده (Receiver coil) استفاده میشود.

فلزیاب های پالسی دسته ای دیگر از فلزیاب ها هستند که در مقایسه با سیستم های فرکانس پایین کمتر استفاده میشوند. برخلاف سیستم های VLF این دستگاهها ممکن است که از یک کویل هم به عنوان فرستنده و هم گیرنده استفاده کنند یا ممکن است که دارای دو و یا سه کویل باشند که به صورت همزمان کار میکنند. فلزیاب های PI به دلیل اینکه طول پالس بازگشتی انواع فلزات به آسانی قابل تفکیک نیست ، در تفکیک فلزات به خوبی فلزیاب های VLF عمل نمیکنند. به هر حال آنها در بسیاری از موقعیت هایی که فلزیاب های فرکانس پایین دچار مشکل میشوند بسیار کارآمد بوده ( مانند زمین های دارای مقادیر بالا از مواد معدنی ، ساحل و آب شور و …) همچنین این فلزیاب ها نسبت به سیستم های VLF عمق کاوش بسیار بیشتری دارند.

فلزیاب های BFO که از بنیادی ترین روش شناسایی و سنس فلزات یعنی Beat-Frequency Oscillation استفاده میکنند. در فلزیاب های BFO دو سیم پیچ وجود دارد. یک سیم پیچ بزرگ در سر فلزیاب و یک سیم پیچ کوچک در جعبه کنترل. هر سیم پیچ به یک اسیلاتور (Oscillator)که هزاران پالس از جریان در ثانیه تولید میکند وصل است. فرکانس این پالس ها اندکی بین این دوکول متفاوت است. هنگام عبور پالس ها از هرکدام از این کویل ها ، کویل امواج رادیویی (Radio Waves) تولید میکند. یک رسیور کوچک موجود در جعبه کنترل این امواج رادیویی را دریافت میکند و با توجه به تفاوت میان فرکانس ها یک سری از بوق های صوتی را تولید میکند و به اپراتور هشدار میدهد.

بهترین دستگاه موجود در لیست قیمت فلزیاب IKPV

اگر به لیست قیمت فلزیاب ارائه شده توجه کرده باشید حتما میدانید که گرانترین دستگاه فلزیاب موجود در لیست گنج یاب اشنایدر است. این موضوع به دلیل بهره مندی این دستگاه از انواع تکنولوژی های به روز است. گنج یاب اشنایدر (schneider) دستگاهی مکمل متشکل از هفت نوع سیستم فلزیابی؛ ردیاب آنتنی ، فلزیاب بوقی، حفره یاب ، اسکنر مگنومتر شانزده سنسور، اسکنر موبایلی، سوپر سنسور و یون یاب است که برای به منظور افزایش کارایی و راندمان و همچنین کاهش خطا در یک پک عرضه می شود. تحقیقات صورت گرفته بر روی گنج یاب اشنایدر سبب شده است تا این دستگاه گنج یاب به سازگاری بسیار بالایی با شرایط اقلیمی و جنس خاک ایران دست پیدا کند و دارای قیمت 880.000.000 تومانی است. این دستگاه مکمل 7 کاره دارای شعاع کاوش 2000 متری و عمق کاوش 20 متری در حالت اسکنر و در حالت استفاده از لوپ 12 متر است.

 

keyboard_arrow_up
تماس با واحد فروش